Συνδέσεις


Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που αφορούν στις βασικές κατευθύνσεις του ΤΑΤΜ

Συνδέσεις που αφορούν παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ομοσπονδίες που σχετίζονται με τις βασικές κατευθύνσεις του ΤΑΤΜ

Υπηρεσίες και οργανισμοί που αφορούν τον Τοπογράφο.

Ιστοχώροι που λειτουργούν ως on-line εγκυκλοπαίδειες ή βιβλιοθήκες

Εξοπλισμός πεδίου - γραφείου για τον τοπογράφο. Όργανα μετρήσεως, GPS, Η/Υ κ.α.

Συνδέσεις με Δικτυακές τοποθεσίες όπου μπορείτε να βρείτε λογισμικό τόσο γενικού όσο και ειδικού ενδιαφέροντος.

Συνδέσεις με τοποθεσίες όπου γίνεται διανομή των νεότερων drivers που αφορούν την καλύτερη λειτουργία των περιφερειακών.

Αγοράστε μέσω δικτύου Η/Υ, περιφερειακά, εξοπλισμό από μια συλλογή συνδέσεων.

Δήμος Θεσσαλονίκης. Νέα, προγράμματα, ανακοινώσεις, υπηρεσίες κ.α.

Δικτυακές τοποθεσίες με πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Λογισμικό, πληροφορίες, εξοπλισμός κ.α.