Διάθεση λογισμικού

Εξειδικευμένο λογισμικό διατίθεται από τις ιστοσελίδες του ΔΕΠ (e-τοπο > Ιστοσελίδες ΔΕΠ > Λογισμικό)


Βιβλιοθήκη πολυχρηστικού λογισμικού για τοπογράφους. Αρχεία εκτέλεσης και εγκατάστασης.

Τοπογραφικό λογισμικό απευθείας εκτέλεσης από το δίκτυο.

Στείλτε μας το δικό σας. Βοηθήστε τους συναδέλφους σας και εμπλουτίστε τη βιβλιοθήκη.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερο λογισμικό εδώ