Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


e-τοπο

Εκπαίδευση με Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Επιστημονικώς υπεύθυνος: Κων/νος Ε. Κατσάμπαλος

> e-τοπο (ΕΠΕΑΕΚ-2) <

> Το πρώτο ΕΠΕΑΕΚ-1 <

> Η υπολογιστική νησίδα του τμήματος (TopoLab) <

> Παρουσίαση του e-τοπο στο Συνέδριο για την εξέλιξη των οργάνων (16/04/2005) <

> Πνευματικά και λοιπά δικαιώματα <